دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع کاتالوگ و بروشورهای طراحی داخلی با فرمت ایندیزاین – CM Bundle Catalogs Brochure Interior

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع کاتالوگ و بروشورهای طراحی داخلی با فرمت ایندیزاین – CM Bundle Catalogs Brochure Interior

در این مجموعه شاهد نمونه های بسیار متنوعی از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع کاتالوگ و بروشور با عنوان طراحی داخلی می باشید که با فرمت های IND و IDML و PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

در این مجموعه نمونه های دیگر از تصویر به صورت لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر را مشاهده گر می باشید که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز ۱۵ عدد قالب عکس یا فریم در ۱ مجموعه از گرافیک ریور – Graphicriver Insta Photo Templates 15 In 1

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز ۱۵ عدد قالب عکس یا فریم در ۱ مجموعه از گرافیک ریور – Graphicriver Insta Photo Templates 15 In 1

در این مجموعه شاهد ۱۵ عدد نمونه قالب عکس یا فریم در ۱ مجموعه و با طرح های بسیار متنوع از گرافیک ریور می باشید که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های بسیار متنوع متن از گرافیک ریور – Graphicriver 80s Text Effects

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های بسیار متنوع متن از گرافیک ریور – Graphicriver 80s Text Effects

در این مجموعه شاهد ۱۰ عدد تصویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های بسیار متنوع از گرافیک ریور می باشید. این مجموعه با فرمت های PSD و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

در این مجموعه شاهد ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید. این تصاویر لایه باز را می توانید به راحتی  در فتوشاپ باز کنید که با فرمت PSD از سایت می توان دانلود کرد.  

دانلود قالب به صورت لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

دانلود قالب به صورت لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

در این مجموعه نمونه های دیگر از تصویر لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر را مشاهده گر می باشید. این تصویر لایه باز را را به راحتی می توانید در فتوشاپ باز کنید که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود ۱۰عدد استایل با موضوع افکت های سه بعدی متن از گرافیک ریور – GraphicRiver Nuvvo 3D Text Style

دانلود ۱۰عدد استایل با موضوع افکت های سه بعدی متن از گرافیک ریور – GraphicRiver Nuvvo 3D Text Style

در این مجموعه می توانید ۱۰ عدد استایل با موضوع افکت های سه بعدی از گرافیک ریور را مشاهده نمایید. این تصاویر کاملا لایه باز هستند و به راحتی می توانید این تصاویر را در فتوشاپ باز کنید. این مجموعه با فرمت های ASL و PSD و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است. […]

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت کاملا لایه باز ۱۵ قالب عکس یا فریم در ۱ مجموعه از گرافیک ریور – Graphicriver Insta Photo Templates 15 In 1

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت کاملا لایه باز ۱۵ قالب عکس یا فریم در ۱ مجموعه از گرافیک ریور – Graphicriver Insta Photo Templates 15 In 1

در این پک شاهد ۱۵ عدد نمونه با موضوع قالب عکس یا فریم در ۱ مجموعه و با طرح های بسیار متنوع از گرافیک ریور می باشید که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود ۶ عدد طرح به صورت لایه باز با موضوع پوسترانتخابات

دانلود ۶ عدد طرح به صورت لایه باز با موضوع پوسترانتخابات

در این مجموعه شاهد ۶ عدد تصویر به صورت لایه باز پوستر با موضوع انتخابات می باشید. این مجموعه تصاویر به دو حالت افقی و عمودی طراحی و با فرمت های PSD و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است. تمام طرح های این مجموعه به علت داشتن کیفیت بسیار بالا قابل چاپ می […]

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های بسیار متنوع متن از گرافیک ریور – Graphicriver 80s Text Effects

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های بسیار متنوع متن از گرافیک ریور – Graphicriver 80s Text Effects

در این مجموعه شاهد ۱۰ عدد تصویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های متنوع از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های PSD و JPGG بر روی سایت قرار گرفته است و می توانید دانلود کنید.