افکت تصاویر

دانلود مجموعه تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده تبدیل تصویر به پرتره نقاشی قدیمی از گرافیک ریور – GraphicRiver Old Portrait Painting Photo Template

دانلود مجموعه تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده تبدیل تصویر به پرتره نقاشی قدیمی از گرافیک ریور – GraphicRiver Old Portrait Painting Photo Template

این مجموعه شامل چندین تصویر لایه باز با موضوع قالب آماده تبدیل تصاویر به پرتره نقاشی قدیمی از گرافیک ریور می باشد که با فرمت های PSD و JPG از سایت می توانید دانلود نمایید.

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده ایجاد افکت هنری بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Art Templates Bundle

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده ایجاد افکت هنری بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Art Templates Bundle

در این مجموعه شاهد ۱۰ عدد تصویر لایه باز از قالب های آماده با موضوع ایجاد افکت هنری بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز قالب آماده با موضوع ایجاد افکت هنری بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Art Templates Bundle

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز قالب آماده با موضوع ایجاد افکت هنری بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Art Templates Bundle

در این مجموعه شاهد ۱۰ عدد تصویر لایه باز از قالب های آماده با موضوع ایجاد افکت هنری بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.

دانلود تصاویر به صورت لایه باز قالب آماده با موضوع افکت شیشه شکسته بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Broken Glass Photo Template

دانلود تصاویر به صورت لایه باز قالب آماده با موضوع افکت شیشه شکسته بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Broken Glass Photo Template

در این مجموعه شاهد نمونه های دیگری از افکت لایه باز تصاویر به صورت قالب آماده و با موضوع افکت شیشه شکسته از گرافیک ریور می باشید که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

در این مجموعه نمونه های دیگر از تصویر به صورت لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر را مشاهده گر می باشید که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

در این مجموعه شاهد ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید. این تصاویر لایه باز را می توانید به راحتی  در فتوشاپ باز کنید که با فرمت PSD از سایت می توان دانلود کرد.  

دانلود قالب به صورت لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

دانلود قالب به صورت لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

در این مجموعه نمونه های دیگر از تصویر لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر را مشاهده گر می باشید. این تصویر لایه باز را را به راحتی می توانید در فتوشاپ باز کنید که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

در این مجموعه شاهد ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید. شما به راحتی می توانید این تصاویر لایه باز را در فتوشاپ باز کنید که با فرمت PSD بر روی سایت می توانید دانلود کنید.

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

در این مجموعه شاهد چند نمونه دیگر از تصاویر لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر می باشید. شما به راحتي ميتوانيد این تصاویر لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های متنوع متن از گرافیک ریور – Graphicriver 80s Text Effects

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های متنوع متن از گرافیک ریور – Graphicriver 80s Text Effects

در این مجموعه شاهد ۱۰ عدد تصویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های بسیار متنوع از گرافیک ریور می باشید. شما به راحتي ميتوانيد این تصاویر لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت های PSD و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

12