افکت لایه باز

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع استایل به همراه افکت های بسیار متنوع از گرافیک ریور – Graphicriver Blockbuster Heroes Style Text Effects Bundle

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع استایل به همراه افکت های بسیار متنوع از گرافیک ریور – Graphicriver Blockbuster Heroes Style Text Effects Bundle

در این مجموعه شاهد ۳۰ عدد افکت لایه باز با موضوع قالب استایل از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ASL و PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.  

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع استایل با افکت های بسیار متنوع از گرافیک ریور – Graphicriver Blockbuster Heroes Style Text Effects Bundle

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع استایل با افکت های بسیار متنوع از گرافیک ریور – Graphicriver Blockbuster Heroes Style Text Effects Bundle

در این مجموعه شاهد ۳۰ عدد افکت به صورت لایه باز با موضوع استایل از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های ASL و PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.  

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

در این مجموعه نمونه های دیگر از تصویر به صورت لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر را مشاهده گر می باشید که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

در این مجموعه شاهد ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید. این تصاویر لایه باز را می توانید به راحتی  در فتوشاپ باز کنید که با فرمت PSD از سایت می توان دانلود کرد.  

دانلود قالب به صورت لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

دانلود قالب به صورت لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

در این مجموعه نمونه های دیگر از تصویر لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر را مشاهده گر می باشید. این تصویر لایه باز را را به راحتی می توانید در فتوشاپ باز کنید که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های بسیار متنوع متن از گرافیک ریور – Graphicriver 80s Text Effects

دانلود مجموعه ای از تصاویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های بسیار متنوع متن از گرافیک ریور – Graphicriver 80s Text Effects

در این مجموعه شاهد ۱۰ عدد تصویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های متنوع از گرافیک ریور می باشید که با فرمت های PSD و JPGG بر روی سایت قرار گرفته است و می توانید دانلود کنید.  

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

دانلود ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Triangle And Mirror Photo Template

در این مجموعه شاهد ۲ عدد قالب به صورت لایه باز با موضوع ایجاد افکت مثلثی و آیینه بر روی تصاویر از گرافیک ریور می باشید. شما به راحتی می توانید این تصاویر لایه باز را در فتوشاپ باز کنید که با فرمت PSD بر روی سایت می توانید دانلود کنید.

دانلود تصاویر به صورت لایه باز به همراه افکت های سه بعدی متن از گرافیک ریور – Graphicriver Retro Vintage 3D Text Effects

دانلود تصاویر به صورت لایه باز به همراه افکت های سه بعدی متن از گرافیک ریور – Graphicriver Retro Vintage 3D Text Effects

در این مجموعه شاهد ۱۰ عدد تصویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های سه بعدی متن از گرافیک ریور می باشید. شما به راحتي ميتوانيد این تصاویر لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت های PSD و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود تصاویر به صورت لایه باز به همراه افکت های سه بعدی متن از گرافیک ریور – Graphicriver Retro Vintage 3D Text Effects

دانلود تصاویر به صورت لایه باز به همراه افکت های سه بعدی متن از گرافیک ریور – Graphicriver Retro Vintage 3D Text Effects

در این مجموعه شاهد ۱۰ عدد تصویر به صورت لایه باز با موضوع افکت های سه بعدی متن از گرافیک ریور می باشید. شما به راحتي ميتوانيد این تصاویر لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت های PSD و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

دانلود قالب لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر – CM Double Exposure Photoshop Template

در این مجموعه شاهد چند نمونه دیگر از تصاویر لایه باز با موضوع ترکیب دو تصویر با یکدیگر می باشید. شما به راحتي ميتوانيد این تصاویر لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

12