دانلود موکاپ

دانلود مجموعه تصاویرر به صورت لایه باز با موضوع قالب پیش نمایش یا mockup کتاب – CM Book Mock-Up Hardcover Edition

دانلود مجموعه تصاویرر به صورت لایه باز با موضوع قالب پیش نمایش یا mockup کتاب – CM Book Mock-Up Hardcover Edition

در این مجموعه شاهد ۱۴عدد قالب پیش نمایش یا mockup با موضوع کتاب می باشید. شما به راحتي ميتوانيد این موکاپ لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت های PSD و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود mockup به صورت لایه باز با موضوع بطری آب معدنی – CM Water Bottle Mockup

دانلود mockup به صورت لایه باز با موضوع بطری آب معدنی – CM Water Bottle Mockup

در این مجموعه شما شاهد ۵ عدد mockup لایه باز با موضوع بطری آب معدنی در حالات مختلف می باشید. شما به راحتي ميتوانيد اين موکاپ لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود mockup کاملا لایه بازبا موضوع اسباب بازی کودکان – CM Ultimate Toys Bundle And Scene Creator

دانلود mockup کاملا لایه بازبا موضوع اسباب بازی کودکان – CM Ultimate Toys Bundle And Scene Creator

در این مجموعه شاهد ۶ عدد mockup به صورت لایه باز با موضوع نمونه های بسیار متنوع اسباب بازی کودکان می باشید. شما به راحتي ميتوانيد اين موکاپ لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت های PSD و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود mockup لایه باز با موضوع قوطی های نوشابه انرژی زا از گرافیک ریور – GraphicRiver Energy Drink Can Mockup

دانلود mockup لایه باز با موضوع قوطی های نوشابه انرژی زا از گرافیک ریور – GraphicRiver Energy Drink Can Mockup

در این مجموعه شاهد ۸ عدد mockup لایه باز با موضوع قوطی های نوشابه انرژی زا از گرافیک ریور می باشید. شما به راحتي ميتوانيد اين موکاپ لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت های PSD و PNG و JPGG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود mockup به صورت لایه باز با موضوع دفترچه، بروشور و کاتالوگ با زمینه منظره از گرافیک ریور – GraphicRiver Landscape Booklet Brochure Catalog Mockup

دانلود mockup به صورت لایه باز با موضوع دفترچه، بروشور و کاتالوگ با زمینه منظره از گرافیک ریور – GraphicRiver Landscape Booklet Brochure Catalog Mockup

در این مجموعه شاهد mockup به صورت لایه باز با موضوعات متنوع از جمله دفترچه، بروشور و کاتالوگ با زمینه منظره از گرافیک ریور می باشید. شما به راحتي ميتوانيد اين موکاپ لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود mockup به صورت لایه باز با موضوع لوگوی پیکسلی، پارچه ای، چاپی، دیوار و … – CM Logo Mockups

دانلود mockup به صورت لایه باز با موضوع لوگوی پیکسلی، پارچه ای، چاپی، دیوار و … – CM Logo Mockups

در این مجموعه شاهد ۶ عدد mockup به صورت لایه باز با موضوع لوگوی متنوع پیکسلی، پارچه ای، چاپی، دیوار و … می باشید. شما به راحتي ميتوانيد اين موکاپ لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود mockup کاملا لایه باز با موضوع پوستر طراحی داخلی – CM Interiors Posters Mockup

دانلود mockup کاملا لایه باز با موضوع پوستر طراحی داخلی – CM Interiors Posters Mockup

در این مجموعه شاهد ۲ عدد mockup به صورت لایه باز با موضوع پوسترهای طراحی داخلی می باشید. شما به راحتي ميتوانيد اين طرح لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود mockup لایه باز با عنوان کارت اعتباری – CM Plastic Credit Card Mockup

دانلود mockup لایه باز با عنوان کارت اعتباری – CM Plastic Credit Card Mockup

در این مجموعه شاهد ۷ عدد mockup  کاملا لایه باز با موضوع کارت اعتباری می باشید. شما به راحتي ميتوانيد اين موکاپ لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.  

دانلود mockup به صورت لایه باز با موضوع بروشورهای دولت در حالات مختلف – Realistic Bi-Fold Brochure Mock-Ups

دانلود mockup به صورت لایه باز با موضوع بروشورهای دولت در حالات مختلف – Realistic Bi-Fold Brochure Mock-Ups

در این مجموعه شاهد ۱۰ عدد mockup کاملا لایه باز با موضوع بروشورهای دولت در حالات مختلف می باشید. که شامل تکسچر های بسیار متنوع می باشد. شما به راحتي ميتوانيد اين موکاپ لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد و با فرمت های PSD و JPG از سایت می توانید دانلود کنید.

دانلود mockup لایه باز با موضوع کارت اعتباری از گرافیک ریور – GraphicRiver Credit Card Mockup

دانلود mockup لایه باز با موضوع کارت اعتباری از گرافیک ریور – GraphicRiver Credit Card Mockup

در این مجموعه که مشاهده می کنید ۴ عدد mockup لایه باز با موضوع کارت اعتباری قرار دارد. شما به راحتي ميتوانيد اين موکاپ لايه باز را در فتوشاپ باز کنيد که با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.