فریم لایه باز

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع فریم های فانتزی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Photo Template Bundle

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع فریم های فانتزی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Photo Template Bundle

این مجموعه شامل نمونه های بسیار متنوعی از تصاویر لایه باز با موضوع فریم های عکاسی با دو طرح مدرن و قدیمی می باشید که با فرمت های PSD و JPG از سایت می توانید دانلود نمایید.

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز فریم های فانتزی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Photo Frame Template Bundle

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز فریم های فانتزی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Photo Frame Template Bundle

در این مجموعه شاهد نمونه های بسیار متنوعی از تصاویر لایه باز فریم های عکاسی با دو طرح مدرن و قدیمی می باشید که با فرمت های PSD و JPG بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده فریم های انتزاعی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Abstract Photo Frame Bundle

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده فریم های انتزاعی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Abstract Photo Frame Bundle

در این مجموعه شاهد ۲۲ عدد تصویر لایه باز با موضوع قالب آماده فریم های انتزاعی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع قالب های آماده فریم های بسیار متنوع تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver 72 Photo Templates Bundle

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع قالب های آماده فریم های بسیار متنوع تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver 72 Photo Templates Bundle

در این مجموعه شاهد ۷۲ عدد قالب آماده از تصاویر لایه باز با موضوع قالب های آماده فریم های متنوع تصاویر از گرافیکریور می باشید که با فرمت PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع فریم های فانتزی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Photo Frame Template Bundle

دانلود مجموعه ای از تصاویر لایه باز با موضوع فریم های فانتزی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Photo Frame Template Bundle

در این مجموعه شاهد نمونه های بسیار متنوعی از تصاویر لایه باز با موضوع فریم های عکاسی با دو طرح مدرن و قدیمی می باشید که با فرمت های PSD و JPG از سایت می توانید دانلود نمایید.

دانلود ۳۵ عدد تصویر لایه باز با موضوع فریم های سه بعدی تصاویر – CM 35 3D Frames

دانلود ۳۵ عدد تصویر لایه باز با موضوع فریم های سه بعدی تصاویر – CM 35 3D Frames

در این مجموعه شاهد ۳۵ عدد تصویر لایه باز با موضوع فریم های سه بعدی تصاویر می باشید که با فرمت PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.  

دانلود تصاویر لایه باز با موضوع قاب های عکس بسیار متنوع از گرافیک ریور – Graphicriver Premium Vintage Photo Frames

دانلود تصاویر لایه باز با موضوع قاب های عکس بسیار متنوع از گرافیک ریور – Graphicriver Premium Vintage Photo Frames

در این مجموعه شاهد ۶ عدد تصویر به صورت لایه باز با موضوع فریم یا قاب های عکس با طرح قدیمی می باشید که با فرمت PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.  

دانلود تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده فریم های انتزاعی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Abstract Photo Frame Bundle

دانلود تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده فریم های انتزاعی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Abstract Photo Frame Bundle

در این مجموعه شاهد ۲۲ عدد تصویر لایه باز با موضوع قالب آماده فریم های انتزاعی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.  

دانلود مجموعه تصاویر به صورت لایه باز با موضوع قالب آماده فریم های انتزاعی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Abstract Photo Frame Bundle

دانلود مجموعه تصاویر به صورت لایه باز با موضوع قالب آماده فریم های انتزاعی تصاویر از گرافیک ریور – Graphicriver Abstract Photo Frame Bundle

در این مجموعه شاهد ۲۲ عدد تصویر به صورت لایه باز با موضوع قالب آماده فریم های انتزاعی تصاویر از گرافیک ریور می باشید که با فرمت PSD از سایت می توانید دانلود نمایید.

دانلود مجموعه تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده فریم تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Photo Frame Template

دانلود مجموعه تصاویر لایه باز با موضوع قالب آماده فریم تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Photo Frame Template

این مجموعه شامل ۶ عدد نمونه قالب آماده با موضوع فریم عکس از سایت گرافیک ریور می باشد. این تصاویر به راحتی در فتوشاپ قابل ویرایش می باشند و با فرمت PSD بر روی سایت برای دانلود قرار گرفته است.